Welcome Guest [Log In] [Register]
RakeArmageddon
Last Activity Tue Apr 24, 2018 10:30 am
Member Avatar
Average Posts Per Day 0
Member's Local Time Sat Jun 23, 2018 5:18 pm
Contact Information
Email Address: Click Here
Personal Messenger PM
Profile Information
Birthday: November 17, 1984
Location Over here!
Account Information Signature
My 10 Favourite Warriors --- Xiahou Yuan, Lu Meng, Pang Tong, Zhang He , Yue Ying, Han Dang , Jia Xu , Cheng Pu, Xu Shu, Chen Gong,

6 per faction
Xiahou Yuan, Zhang He, Jia Xu, Cao Ren, Man Chong, Xun You
Han Dang, Cheng Pu, Huang Gai, Sun Jian, Xiaoqiao, Lu Meng
Pang Tong, Yueying, Xu Shu, Fa Zheng, Guan Yinping, Xingcai
Sima Yi, Sima Zhao, Guo Huai, Deng Ai, Xiahou Ba, Wang Yuanji
Chen Gong, Zhu Rong, Dong Zhuo, Lu Lingqi, Dong Bai, Yuan Shu
Composed & Designed by, ©KOEI Warriors, 2005-2017. All rights reserved.