Welcome Guest [Log In] [Register]
Zhen Da
Last Activity Today, 2:32 PM
Average Posts Per Day 0.8
Member's Local Time Tue Aug 14, 2018 3:59 pm
Contact Information
Email Address: Click Here
Personal Messenger PM
Profile Information
Birthday: March 7
Account Information Signature
Wei: Cao Hong, Zhu Ling, Du Xi, Han Hao, Bian Shi, Man Chong, Wen Ping, He Yan, Zhao E
Wu: Cheng Pu, Dong Xi, Sun Shao, Sun Yi, Zhu Yi, Pan Zhang, Shen Ying, Sun Luban, Sun Luyu, Xu Shi, Wu Guotai
Shu: Liao Hua, Ma Su, Huang Quan, Fu Qian, Lei Tong, Gao Xiang, Yan Yan, Ma Yunlu, Hu Ji
Jin: Chen Tai, Shi Bao, Du Yu, Yang Hu, Qian Hong, Pang Hui, Zhou Zhi, Zhang Changpu, Yang Huiyu, Xin Xianying
Others: Hua Xiong, Gao Shun, Cao Xing, Yan Liang, Wen Chou, Qu Yi, Wu Tugu, Hua Man, Ji Ling, Dong Bai, Yu Ji, Ou Xing, Chen Lan, Lei Bo, Pan Feng
Warriors Orochi: Sun Tzu, Medusa, Circe, Diamondback, Hu Ximei, Wang Guiren
Samurai Warriors: Ittetsu Inaba, Danemon Ban, Masashige Jojo, Dosan Saito, Takanobu Ryuzoji, Minbu Satomi, Bokuzen Ujiie, Ujikuni Hojo, Ekei Ankokuji
Composed & Designed by, ©KOEI Warriors, 2005-2017. All rights reserved.