Welcome Guest [Log In] [Register]
throne
Last Activity Fri Mar 2, 2018 1:36 pm
Member Avatar
Average Posts Per Day 0
Member's Local Time Wed Jul 18, 2018 10:29 pm
Contact Information
Email Address: Click Here
Personal Messenger PM
Profile Information
Birthday: October 27
Account Information Signature
Characters wishlist:

Shu: Li Yan, Liao Hua, Ma Su, Ma Yunlu, Wang Ping, Yan Yan
Wei: Cao Rui, Cao Zhen, Liu Ye, Wen Pin
Wu: Zhu Huan, Zhuge Jin, Zhuge Ke, Lu Kang
Jin: Du Yi, Yang Hu
Other: Zhang Ren, Wen Chou, Yan Liang, Hua Xiong
Composed & Designed by, ©KOEI Warriors, 2005-2017. All rights reserved.