Welcome Guest [Log In] [Register]
greenforrainydays
Last Activity Today, 4:37 AM
Member Avatar
Average Posts Per Day 0.1
Member's Local Time Sun Jun 25, 2017 10:21 am
Contact Information
Email Address: Click Here
Personal Messenger PM
Profile Information
Birthday: January 6
Account Information Signature
Wanted characters:
Wei: Lady Bian, Yu Jin, Xun Yu, Cao Jie, Empress Guo, Cao Rui
Wu: Lady Wu, Cheng Pu, Zhuge Ke, Sun Luban with Sun Luyu, Lu Kang
Shu: Lady Gan/Mi, Huang Hao, Liao Hua, Ma Su, Wang Ping
Jin: Xin Xianying, Yang Hu, Yang Huiyu, Chen Tai, Du Yu
Other: Huaman, Yuan Shu, Liu Biao (w/ Lady Cai and Cai Mao)
Composed & Designed by, ęKOEI Warriors, 2005-2017. All rights reserved.