Welcome Guest [Log In] [Register]
Lady Zhen
Last Activity 47 minutes ago · Viewing Topic: Dynasty Warriors 9 [v5]
Member Avatar
Average Posts Per Day 0.6
Member's Local Time Fri Dec 15, 2017 2:52 pm
Groups Joined Wei
Contact Information
Email Address: Click Here
Personal Messenger PM
Profile Information
Birthday: July 24
Photo Photo
Account Information Signature
Dynasty Warriors Wishlist
*Wei: Bianshi, Cao Rui, Cai Jie, Zoushi, Cao Xiu, Wen Qin, Wen Ping, Zang Ba, Zhang Lu, Zhu Ling, He Yan, Hua Tuo, Cao Shuang,Ma Zun, Wang Lang. Dushi, Zhao E/ Pang E, Cuishi
* Shu:Fan Yufeng, Ma Yuanlu, Wang Ping, Fei Yi, Jian Yong, Liao Hua, Zhang Yi, Xiahouji, Ma Su, Mi Fang,Yangshi, Zhugeshi,
*Wu: Jiang Qin, Wu Guotai, Xushi, Xu Sheng, Yu Fan, Zhu Zhi, He Qi, Ling Cao, Gu Yong, Zhuge Jin, Zhuge Ke, Zhu Huan, Xushi, Sun Shi, Sun luban, Sun Luyu, Zhu Yi
*Jin: Xin Xianying, Jia Nanfeng, Yang Hu, Du Yu, Hu Lie, Wen Hu
*Other: Empress He, , Gan Ji, Wang Yun, Ma Teng, Sima Hui, Liu Biao
*Dong Zhuo Forces: Gao Shun, Xua Xiong, Dong Bai, Li Jue
*Meng Huo Forces: Huaman, King Wutogu, King Duosi
*Yuan Shao forces: Yuan Shu, Liushi, Yan Liang, Ji Ling, Wen Chou, Fengshi,
Composed & Designed by, ęKOEI Warriors, 2005-2017. All rights reserved.