Welcome Guest [Log In] [Register]
Skode
Last Activity Today, 9:50 AM
Member Avatar
Average Posts Per Day 1.9
Member's Local Time Tue Aug 21, 2018 10:28 am
Contact Information
Email Address: Click Here
Personal Messenger PM
Profile Information
Birthday: September 24, 1982
Account Information Signature
My wish list for DW10

Wei - Cao Hong, Cao Zhen, Cheng Yu, Niu Jin, Lady Bian
Shu - Liao Hua, Wang Ping, Zhang Yi, Jian Yong, Ma Yunlu
Wu (early) - Pan Zhang, Jiang Qi, Zhang Zhao, Zhuge Ke, Lady Wu
Wu (Late) - Lu Kang, Sun Luban, Sun Hao, Shi Ji, Zang Ti
Jin - Du Yu, Yang Hu, Chen Tai, Wang Jun, Sima Yan
Others - Mi Heng, Guo Si, Li Jue, Gongsun Zan
Composed & Designed by, ©KOEI Warriors, 2005-2017. All rights reserved.