Welcome Guest [Log In] [Register]
Skode
Last Activity Today, 9:48 PM
Member Avatar
Average Posts Per Day 1.9
Member's Local Time Sat May 26, 2018 1:07 am
Contact Information
Email Address: Click Here
Personal Messenger PM
Profile Information
Birthday: September 24, 1982
Account Information Signature
My wish list for DW9XL...

Wei - Cao Hong, Cheng Yu, Zang Ba, Wang Ling, Xin Pi
Shu - Liao Hua, Wang Ping, Ma Su, Zhang Yi, Jian Yong
Wu - Pan Zhang, Zhuge Ke, Lu Kang, Sun Luban, Sun Hao
Jin - Du Yu, Yang Hu, Chen Tai, Wang Jun, Sima Yan
Others - Mi Heng, Guo Si, Li Jue, Gongsun Zan

Wishlist added to DW9 games so far... (6) Xun Yu, Cheng Pu, Man Chong, Xin Xianying, Dong Bai, Yuan Shu
Composed & Designed by, ©KOEI Warriors, 2005-2017. All rights reserved.